Pengguna
Katalaluan
 
   
Nota:
Sistem mySurat hanya serasi untuk Internet Explorer sahaja dan memerlukan tetapan berikut untuk PENGIMBAS berfungsi dengan baik.
1. Off popup blocker
2. Disable Protected Mode
3. Set 'mysurat.kejora.gov.my' to Trusted Area
Sila berhubung dengan Sistem Administrator di talian 3172 untuk bantuan.